รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

  1. พ.ศ. 2543 ได้ส่งหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้าน tourism Award ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม กินรีทอง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  2. พ.ศ. 2549 ได้ส่งหมูบ้านเข้าประกวด ได้รับรางวัลหมู่บ้านโอทอป วิลเลจ แชมป์เปี้ยน ในระดับภาค จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน
  3. พ.ศ. 2550 รางวัลโล่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 80 ปี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  4. พ.ศ. 2551 รางวัลดีเด่น กินรีเงิน จาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  5. 2 เมษายน 2555 โล่เชิดชูเกียรติ ด้านวัฒนธรรมประเภทสื่อสารสัมพันธ์ จากมหาลัยขอนแก่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
  6. พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลดีเด่น กินรีเงินจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของโฮมสเตย์ทั่วประเทศเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
  7. ได้รับป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 วาระติดต่อกัน
  8. รางวัล 10 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน CSR Outing จากโครงการVillage to the Worldจัดโดย ททท. เมื่อปีพ.ศ. 2559

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: