แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกตาดยาว

อยู่ในบริเวณห้วยแดง เป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลลาดยาวตาม ลานหิน มีความยาวประมาณ 100 เมตร มีน้ำตกเฉพาะฤดูฝน

 

น้ำตกตาดสูง

อยู่ในบริเวณลำห้วยแดง เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 4 เมตร ที่ลดหลั่นลงมาจากน้ำตกตาดยาว มีโขดหินขนาดต่าง ๆ สลับทับซ้อนตามแนวทางไหลของน้ำตก  มีน้ำตกเฉพาะฤดูฝน

 

 

 

 

 

 

 

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: