บ้านโคกโก่ง ยกระดับการประเมินเป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ตรวจอรษาฯ ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.กาฬสินธุ์

@กาฬสินธุ์ : 14 มิถุนายน 2560 นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยนายมงคล เพชรด่านเหนือ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มทอผ้า กลุ่มพรมเช็ดเท้า กลุ่มจักสาน กลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่มขันหมากเบ็ง กลุ่มหมอเหยา กลุ่มดนตรีพื้นเมือง ศูนย์สารสนเทศฯ เยี่ยมบ้านโฮมสเตย์ พร้อมชมพระวิหารและกราบนมัสการ “พระพุทธไตรรัตนโลกนาถ” โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศฯ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีพัฒนา และชาวบ้านโคกโก่ง ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลในการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ ในครั้งนี้ ณ ศาลาพาแลงวัดศรีภูขันธ์ บ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลวัฒนธรรมชุมชน

ข้อมูลวัฒนธรรมชุมชน

 • 1. โบราณวัตถุ หอธรรมมาศ (ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2478               
 • 2. ศิลปหัตถกรรม ชาวบ้านมีความสามารถทอผ้าลายขิต ผ้าฝ้ายมัดหมี่ งานจักสานไม้ไผ่
 • 3. ภาษา ในหมู่บ้านพูดภาษาผู้ไทย อันเป็นภาษาดั้งเดิม
 • 4. การละเล่น มีการละเล่นพื้นเมืองเหมือนคนอีสานทั่วไป เช่น  การฟ้อนผู้ไทย การเล่นดนตรีพื้นเมือง
 • 5. ความเชื่อและพิธีกรรม

นอกจากมีความเชื่อในทางพุทธศาสนาแล้วยังมีความเชื่อเรื่องผี เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีเจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี ผีตาแฮก (รักษานาข้าว) พิธีกรรมที่สำคัญคือ พิธีเหยา พิธีเลี้ยงผีบ้าน ซึ่งจะกระทำในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยว เลี้ยงเจ้าปู่ตาประจำหมู่บ้าน(ทำพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน)

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 1. การรักษาโรคด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
 2. การรักษาคนป่วยด้วยวิธีเหยา
 3. การศึกษาและสังเกตธรรมชาติ
 4. ความรู้ความชำนาญด้านการประกอบอาชีพ การจับปลาและหาของป่า
 5. การนันทนาการ การละเล่นพื้นเมือง เช่น การเล่นดนตรีพื้นเมือง การขับร้องขับกล่อมแบบพื้นบ้าน การเล่นเกมส์สนุกสนาน

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

 1. พ.ศ. 2543 ได้ส่งหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้าน tourism Award ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม กินรีทอง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 2. พ.ศ. 2549 ได้ส่งหมูบ้านเข้าประกวด ได้รับรางวัลหมู่บ้านโอทอป วิลเลจ แชมป์เปี้ยน ในระดับภาค จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน
 3. พ.ศ. 2550 รางวัลโล่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 80 ปี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 4. พ.ศ. 2551 รางวัลดีเด่น กินรีเงิน จาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 5. 2 เมษายน 2555 โล่เชิดชูเกียรติ ด้านวัฒนธรรมประเภทสื่อสารสัมพันธ์ จากมหาลัยขอนแก่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
 6. พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลดีเด่น กินรีเงินจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของโฮมสเตย์ทั่วประเทศเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
 7. ได้รับป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 วาระติดต่อกัน
 8. รางวัล 10 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน CSR Outing จากโครงการVillage to the Worldจัดโดย ททท. เมื่อปีพ.ศ. 2559

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑